Runar Sögaard får tillbaka sina vapen

Domstolen häver polisen beslut – ammunition och två skjutvapen lämnas tillbaka

Av: Torbjörn Ek

Publicerad:
Uppdaterad:

Runar Sögaard får tillbaka sina vapen.

Domstolen häver polisens beslut efter att ex-predikanten överklagat.

Enligt domen har polisen inte kunnat bevisa varför han skulle vara olämplig som vapenägare.

Runar Sögaard, 51, får rätt mot polisen i förvaltningsrätten. Domstolen häver polisens beslut om att beslagta den förra kändispredikantens två skjutvapen och beslutar också att Sögaard ska få tillbaka den ammunition och tillståndsbevis som också beslagtagits.

Polismyndigheten beslutade i februari att ta Runar Sögaards två skjutvapen i beslag efter att han dömts till 20 månaders fängelse i tingsrätten för grovt bokföringsbrott och flera skattebrott.

Men Runar har överklagat tingsrättens dom och eftersom den inte vunnit laga kraft överklagade han också beslutet att frånta honom de två skjutvapen som han har licens för.

Inte kunnat bevisa olämplighet

Förvaltningsrätten i Stockholm ger honom rätt och menar att polisen inte har lyckats motivera varför Runar skulle vara olämplig som vapenägare:

”Ekonomisk brottslighet är inte brottslighet av sådan karaktär att den i sig regelmässigt aktualiserar frågan om omprövning av en vapeninnehavares tillstånd att inneha skjutvapen. Polismyndigheten har inte närmare utvecklat varför Runar Sögaard visat sig vara olämplig att inneha skjutvapen,” skriver domstolen.

Enligt domen är det heller inte troligt att Runar kommer att fråntas sina vapen och sin rätt att inneha vapen även om han fälls för ekobrotten även i hovrätten.

”Polismyndigheten har således inte haft fog för sitt beslut att omhänderta Runar Sögaards vapen”, står att läsa i domen.

Nöjesbladet har sökt Runar Sögaard.

Publicerad:

LÄS VIDARE