Mejla

Anders Lindberg

Mer populism löser inte brottsligheten

Publicerad:

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Vad hjälper högre straff när polisen ändå inte griper brottslingar?

Foto: ANDREAS BARDELL
Valrörelse Under Moderaternas tid vid makten har det blivit fler poliser men andelen uppklare brott ökar inte.

Idag gjorde Alliansen ett utspel om högre straff för olika kategorier brott.

– Vi avser att skärpa straffen för grova våldsbrott, säger Fredrik Reinfeldt (M).

De viktigaste förslagen är höjda minimistraff för grova brott, att minska straffrabatten vid flerfaldig brottslighet och att införa två nya rubriceringar för sexualbrott, "synnerligen grov våldtäkt" och "oaktsam våldtäkt".

Populism

Att Alliansen efter åtta år vid makten inte genomfört denna politik utan lägger den som förslag i valrörelsen är självfallet valtaktik. Höjda straff brukar vara populärt bland väljarna.

Men i sak är det nog mest populism. Vad hjälper högre straff om polisen ändå inte griper de skyldiga. Om man går till Brottsförebyggande rådets statistik ser resultatet av regeringens åtta år ganska knapert ut.

Trots massiva satsningar på fler poliser går faktiskt andelen uppklarade brott, där polisen kan knyta en viss gärningsperson till brottet ner.

Fler poliser, färre uppklarade brott

Ser man statistiken över tid ökade andelen uppklarade brott fram till 2010, efter det har den minskat. I klartext betyder det att i takt med att Alliansens kriminalpolitik fått effekt så blir allt fler brott olösta. År 2013 klarades 22 700 färre brott upp än året innan.

Vill man vara snäll kan man konstatera att uppklarningsprocenten egentligen ligger på ungefär samma nivå, mellan 15 och 20 procent, sedan lång tid. En på tok för låg siffra. Varken nuvarande eller förra regeringen har dramatiskt lyckades höja den.

Mer av samma

Alliansens politik att anställa fler poliser och skärpa straffen kan knappast sägas ha haft någon effekt på varken brottsligheten eller hur många brott som faktiskt klaras upp.

Nu vill de ha mer av samma lösningar. Det låter säkert bra i valrörelsen men kommer knappast ha någon effekt den här gången heller.

Flera av förslagen är intressanta, som att ändra rubriceringarna för våldtäkt.

Hårdare straff räcker inte

Samtidigt borde vi klara av att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Vi behöver både prata om hur samhället straffar brott och hur polisen kan bli mer effektiv. Men vi måste även diskutera hur vi gör något åt brottslighetens orsaker.

Det kan handla om fattigdom, trasiga hemförhållanden eller missbruk. Men även om unga killars syn på tjejer och sin egen sexualitet.

Den bästa brottsbekämpningen är det förebyggande arbetet som gör att brott inte begås och en fungerande kriminalvård som gör att människor inte återfaller i brott.

Att fastna i en retorik om hårdare straff blir torftigt och gör oss nog inte särskilt mycket tryggare.

avAnders Lindberg

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM