”Inter har inte råd att tappa mer”

Gå med i Aftonbladet Plus. Då får du experternas bästa speltips – som kan göra dig rik – varje dag. Så här spelar experterna i dag, söndag 4 september.

Gå med i Aftonbladet Plus – få experternas bästa speltips – varje dag

DAGENS SÄKRA:

Inter har inte råd att tappa mer mark till topplagen.