ÅSIKT

Expressen tar maktens parti

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

I tider när staten utövar sin samepolitik med tändvätska och bränner ner en 68-åriga samisk kvinnas kåta, så rasar Linda Nordlund på Expressens ledarsida istället över att sameminister Alice Bah Kuhnke tagit ställning i frågan. Att ta ställning mot brännande samiska frågor verkar vara tradition hos Expressens ledarredaktion.

2007 utropade Expressens ledarskribent Eric Erfors att samernas rätt att bedriva renskötsel innebär ”apartheid” mot svenskarna.

”Ingen ledande politiker vill heller utmana detta särintresse ty då är det alltid någon renägande och bidragsberoende same som drar fram rasiststämpeln”, skrev Eric Erfors 2011 och två år senare ville han få Sametinget nedlagt.

Inte vilket byggprojekt som helst

Nu verkar ledarskribenten Linda Nordlund ta över fanan och frågar om Alice Bah Kuhnke är ”arg” för att enskilda inte får bygga utan tillstånd i Sveriges största naturreservat?”

Att kronofogden bränt ner Anita Gimvalls kåta handlar inte om vilket byggprojekt som helst i det av Stockholm skapade naturreservatet.

Det är att medvetet försöka vilseleda läsarna om vad frågan handlar om.

Det handlar om en glesbygd som utnyttjas för allt utom de människor som faktiskt bor och lever där. Det handlar om kulmen av 400 års svensk samepolitik. Förr skulle samer som Anita Gimvall bort och andan av den tiden lever kvar i svensk lagstiftning. Hon är inte längre välkommen att övernatta på den plats där hennes familj levt sen urminnes tider.

Ett hårfint förtroende

Kanske Expressens ledarsida borde åka utanför Stockholm och släppa fokuset på Instagram. Det finns betydligt värre saker som pågår och att urskulda dem är att själv leka med tändvätskan.

Att Alice Bah Kuhnke uttalar sig i samiska frågor är inte så märkligt. För Bah Kuhnke är inte enbart, som Linda Nordlund skriver, kultur- och demokratiminister. Hon är också den minister i Sverige som är ansvarig för samiska frågor.

Det samiska folket har genomlevt många ministrar med styvmoderlig inställning. Så äntligen kommer en minister som vill lyssna och förstå. Som faktiskt försöker förändra, trots hårt motstånd från andra partier.

Dit Alice Bah Kuhnke har nått i samiska frågor är långt ifrån nog, det är bara en liten förändring i Sveriges samepolitiska kompassnål. Men det är en förändring.

Och ett första hårfint förtroende som byggs.


Josefina Skerk är fristående krönikör på Aftonbladets ledarsida och även ledamot av Sametinget

avJosefina Skerk

ARTIKELN HANDLAR OM

Expressen

Samer