Nyheter

Aldrig haft så lite skador på fornlämningar

avTT

Foto: Catrine Sandberg/Skogsstyrelsen
Odlingsröse som skadats av markberedning och plantering.

Antalet skador på fornlämningar i skog och mark minskar, visar en ny undersökning av Skogsstyrelsen.

– Vi har aldrig haft så lite skador och grova skador, vilket är glädjande. Främst handlar det om att det skett stora utbildningsinsatser på området och att skogsbolagen som avverkar skog har sett över sina rutiner, säger AnnKristin Unander, inventeringsledare på Skogsstyrelsen.

Undersökningen, som sker årligen sedan sju år tillbaka, genomfördes i fjol vid 415 avverkningar och 900 enskilda lämningar över hela landet. Den visar att antalet skador eller grova skador minskat från 20 till 13 procent sedan föregående år.

Enligt Skogsstyrelsen är den enskilt största orsaken till att fornlämningar skadas fortfarande markberedning, följt av körskador. Skador som sannolikt minskar även framöver, tror AnnKristin Unander.

– Vi har relativt nyligen börjat med de årliga undersökningarna, och det sker en viss fördröjning i resultaten då inventeringarna sker tre år efter en avverkning. Så min förhoppning är att det fortsätter åt rätt håll, säger hon.