Publicerad:
Uppdaterad:

Investera i välfärden före skattesänkningar

Debattörerna: Äldreomsorg och sjukvård måste prioriteras

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I framtiden behöver nya skattesänkningar stå tillbaka för investering inom äldreomsorg och sjukvård. Därför förutsätter vi att regeringen prioriterar att stötta välfärden i kommande höstbudgeten, skriver Erik Pelling (S), Helena Proos (S) och Marlene Burwick (S).
Foto: Getty
I framtiden behöver nya skattesänkningar stå tillbaka för investering inom äldreomsorg och sjukvård. Därför förutsätter vi att regeringen prioriterar att stötta välfärden i kommande höstbudgeten, skriver Erik Pelling (S), Helena Proos (S) och Marlene Burwick (S).

DEBATT. Statens åtgärder för att stötta välfärden och rädda jobb har varit avgörande under våren.

Men nu behövs stora och långsiktiga investeringar i välfärden kommande år.

Det stärker äldreomsorg och sjukvård och får hjulen att snurra i ekonomin så att nya jobb skapas. Vi förutsätter att regeringen och samarbetspartierna prioriterar mer resurser till kommunerna och regionerna i höstbudgeten.

Under våren har den S-ledda regeringen, Centerpartiet och Liberalerna agerat snabbt och kraftfullt för att skydda människoliv, jobb och välfärd. För äldreomsorgen och sjukvården har det varit avgörande att staten ersätter skäliga merkostnader som kommuner och regioner har på grund av coronaviruset.

Regeringen har också gjort ett historiskt tillskott till välfärden på 26 miljarder i generella bidrag. För Uppsala kommun har det inneburit 418 miljoner och för Region Uppsala 435 miljoner mer till välfärden. Utan de pengarna hade vi sannolikt behövt göra stora nedskärningar och säga upp personal. Det hade inte bara hotat äldreomsorg och sjukvård utan också fördjupat den ekonomiska kris som pandemin skapat.

Men nu behövs långsiktiga ekonomiska tillskott för att kommuner och regioner ska kunna fullgöra sitt ansvar för vård av sjuka och omsorg av äldre.

Redan innan coronakrisen var det ekonomiska läget tufft, men det har förvärrat situationen ytterligare med minskade skatteintäkter och förluster för kommunala bolag på grund av inställda evenemang och minskad turism.

De tillfälliga tillskotten har skapat ett viktigt andrum men ska vi inte bara klara av att behålla dagens nivå, utan kunna leverera ännu bättre sjukvård och äldreomsorg i framtiden krävs det långsiktiga ekonomiska förutsättningar.

Investeringar i välfärden är dessutom bra jobbpolitik. Varje undersköterska som inte sägs upp och tvingas till arbetslöshet är en vinst för samhället. Varje ny medarbetare som kan anställas hjälper hjulen att snurra i ekonomin och leder till fler jobb i hela samhället. I ett läge när många privata arbetsgivare går på knäna skulle det vara förödande för samhällsekonomin om även sjukvård och äldreomsorg tvingades till uppsägningar.

Coronakrisen har visat hur viktigt ett starkt välfärdssamhälle är. Även om mycket har fungerat bra har det också funnits brister vad gäller äldreomsorgen, personalens arbetsvillkor, regionernas testkapacitet och tillgången till skyddsutrustning.

Här behöver vi ha högre ambitioner framöver – men då krävs också mer resurser.

Vi socialdemokrater har inte egen majoritet i riksdagen – men vi är övertygade om att en majoritet av alla partiers väljare nu prioriterar tryggare omsorg om våra äldre och en bättre sjukvård i stället för nya skattesänkningar.

Nu är det upp till bevis för regeringens samarbetspartier att visa att de också prioriterar välfärden i höstbudgeten.


Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande i Uppsala kommun (S)
Helena Proos, regionråd i region Uppsala (S)
Marlene Burwick, riksdagsledamot från Uppsala län (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE

Publicerad: