Josiah, 6, fick hjärnamöba av dricksvatten – dog

Josiah, 6, drack av vattnet – dog

Fick amöba i hjärnan

Undantagstillstånd utlyst i Texas