Färre får socialbidrag

avTT

Foto: Bertil Enevåg Ericson/TT
Ung, arbetslös och född utomlands ökar risken att du behöver söka ekonomiskt bistånd från kommunen. Arkivbild.

Antalet hushåll som får stöd från kommunens socialkontor fortsätter att minska. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen.

Under förra året fick drygt 214 000 hushåll i Sverige ekonomiskt bistånd. Det var en liten minskning jämfört med året innan. Däremot ökade kommunernas kostnader något för understöd, från 10,5 till runt 10,7 miljarder kronor.

Det är däremot fortfarande stora skillnader i fråga om var man bor i landet. I vissa kommuner får var tionde invånare ekonomiskt stöd medan det i andra kommuner bara handlar om ett fåtal. Ungefär hälften av alla vuxna som under förra året tog emot ekonomiskt bistånd 2017 var arbetslösa.

Antalet hushåll som får ekonomiskt bistånd har gradvis minskat sedan 2010.