Skandalen kring Facebook och Cambridge Analytica

Bengt-Åke fick överförmyndaren som vänförslag på Facebook

avGustaf Tronarp

Direkt efter att Bengt-Åke Hagert, 66, haft mejlkontakt med överförmyndaren så dök hon upp som vänförslag på Facebook.

Han riktar nu hård kritik mot myndighetsanställdas användning av sociala medier.

– Det kan göra att känslig information kommer i fel händer.

Bengt-Åke Hagert i det lilla västsvenska samhället Larv är god man åt en nära anhörig. För att ordna alla formaliteter hade han kontakt med både tingsrätten och överförmyndarnämnden. Omedelbart efter att han mejlat med den sistnämnda hände något märkligt: Hon dök upp som vänförslag på Facebook.

– Jag delar inga kontaktuppgifter med Facebook, så allt tyder på att hon utan att veta om det har synkroniserat sina kontakter, säger han.

– Det är väldigt allvarligt, eftersom hon hanterar sekretesskyddade uppgifter. Det kan göra att känslig information kommer i fel händer.

Foto: PRIVAT

”Kunskapen är ofta dålig”

Det har stormat rejält kring Facebook efter att det blivit känt att det brittiska företaget Cambridge Analytica olovligen samlat in personlig information om runt 50 miljoner användare.

Bengt-Åke Hagert ser skandalen som en viktig väckarkloka – inte minst för myndighetsanställda.

– Säg till exempel att en socialsekreterare har kontakt med en kvinna som hotats av sitt ex. Om hon då använder jobbmejlen och Facebook på samma enhet finns det en risk att uppgifter sprids som kan utsätta henne för fara.

Bengt-Åke är numera pensionär. Tidigare har han dock arbetat i många år med frågor som rör e-post och it-säkerhet.

Han är kritisk till hur staten och kommunerna arbetar på detta område.

– Kunskapen bland de anställda är ofta mycket dålig. Dessutom är det problematiskt att de överhuvudtaget tillåts att installera Facebook-appen på sina arbetstelefoner. Facebook synkroniserar nämligen kontaktuppgifterna direkt när du installerar appen. Det går att slå av detta först i efterhand, och då är det tyvärr försent.

Experten vill se mer samarbete

Fia Ewald är expert på it-säkerhet med ett förflutet som enhetschef på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt informationssäkerhetschef på ett landsting.

Hon delar Bengt-Åke Hagets uppfattning om att medvetenheten om dataskydd är bristande på många håll i det offentliga Sverige.

– Det finns flera undersökningar som visar att kunskapen på det här området inte är bra. Kommunerna hanterar oerhört stora mängder känslig information, så den här situationen är mycket bekymmersam.

Ett viktigt steg för att få en förbättring till stånd vore mer samarbete, enligt Fia Ewald.

– Många kommuner är väldigt små. De har inte råd att anställa en ansvarig för informationssäkerheten. Man måste samordna mycket mer. Sveriges kommuner och landsting och myndigheterna borde ge mycket mer stöd. Kommunerna klarar inte det här själva, säger hon.

Aftonbladet har utan framgång sökt it-ansvariga på Sveriges kommuner och landsting, SKL.