Sant och Falskt om städavdraget

Av: Johanna Melén

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Skattepengar till de redan rika eller nya jobb till arbetslösa?

Just nu haglar argumenten för och emot regeringens avdrag för hushållsnära tjänster.

Vem har rätt och vem har fel?

Här är hårda fakta om reformen som en gång i tiden kallades för ”pigavdrag”.

✓ Så många utnyttjar det

År 2008 fick 92 465 personer skattereduktion för hushållsnära tjänster.

Källa: SCB

✓ Så rika är de - och här bor de

Här kan man redovisa siffrorna på olika sätt. SCB redovisar hur stor del av hela befolkningen som utnyttjar avdraget för hushållsnära tjänster. Då ser det ut så här:

Av de som tjänar 200 000 kronor eller mindre per år utnyttjade mindre än 6 promille skattereduktionen.

Av de som tjänar 500 000 kronor eller mer per år utnyttjade drygt 7 procent skattereduktionen.

Tjänsteföretagens branschorganisation Almega redovisar hur fördelningen mellan olika inkomstgrupper ser ut i förhållande till hur många, drygt 92 000, som utnyttjar det. Då ser det ut så här:

Av de som tjänar 200 000 kronor eller mindre per år utnyttjade 22 338 personer skattereduktionen. Det motsvarar 24,2 procent av hela gruppen om drygt 92 000 personer.

Av de som tjänar mellan 200 000 - 499 000 kronor per år utnyttjade 43 134 personer skattereduktionen. Det motsvarar 46,6 procent av hela gruppen om drygt 92 000 personer.

Av de som tjänar 499 000 kronor eller mer per år utnyttjade 26 993 personer skattereduktionen. Det motsvarar 29,6 procent av hela gruppen om drygt 92 000 personer.

Skillnaderna mellan olika delar av landet är stort. I Danderyd utnyttjade 2008 6,6 procent av invånarna hushållsnära tjänster, i Lidingö är siffran 4,5 procent. I kommunerna Filipstad, Storuman och Åsele var det bara en promille som hade skattereduktion.

Källa: SCB och Almega

✓ Så många jobb ger det

Almega räknar med att hemservicebranschen sysselsätter 11 300 personer per år. Alla jobbar inte heltid och därför handlar det om 7 580 heltidsanställda.

Källa: Almega

✓ Och så många skulle försvinna om avdraget togs bort

Enligt företagen själva skulle omsättningen minska med hälften om avdraget för hushållsnära tjänster togs bort. Det innbär att runt 5 600 jobb skulle försvinna.

Källa: Almega

✓ Så tycker vi om det

Svenskt Näringsliv har låtit Novus Opinion fråga svenskarna vad de tycker om avdraget för hushållsnära tjänstser.

66 procent vill ha det kvar. 21 procent vill att det avskaffas. 13 procent är osäkra

Stockholmarna är mest positiva. Av dem vill 74 procent ha avdraget kvar. I Småland och "på öarna" är man mest negativ. Där vill 60 procent ha avdraget kvar medan 30 procent vill avskaffa det.

Centerpartisterna tycker allra bäst om städavdraget. Hela 100 procent vill ha det kvar. Minst positiva är vänsterpartisterna: 62 procent vill avskaffa avdraget medan 25 procent vill ha det kvar. Bland Socialdemokraterna är 40 procent positiva medan 44 procent är negativa.

Källa: Svenskt Näringsliv. 1 000 personer har intervjuats mellan 1 - 2 mars 2010.

✓ Så tycker partierna

Alliansen: Alla fyra partier är för men Folkpartiet och Centerpartiet vill gå vidare. Folkpartiet vill att familjer med barn under åtta år och äldre pensionärer över 80 år ska få en utökad skattereduktion. Centerpartiet vill utvidga avdraget till att även gälla hjälp med IT-tjänster (RIT-avdrag).

De rödgröna: I budgetmotionerna i höstas var Socialdemokraterna och Vänsterpartiet överens om att avskaffa RUT. Miljöpartiet ville också avskaffa - men på sikt. I går gick de tre ut och meddelade att dagens system är orättvist och därför bör avskaffas. Däremot är det oklart när och om det kommer att finnas kvar i någon annan form.

Publicerad: