Granska regeringen i fallet med Gui Minhai

M och V: Tillsammans söker vi stöd för en oberoende kommission

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Efter rättegången och UD:s agerande mot den tidigare ambassadören i Kina finns det anledning att se på brister inom svensk utrikesförvaltning. Tillsammans tänker vi samla stöd för en oberoende kommission, skriver Hans Wallmark, Moderaterna, och Håkan Svenneling, Vänsterpartiet. Bilden till höger är från en stödmanifestation för Gui Minhai 2018.
Foto: FREDRIK WENNERLUND, JESSICA SEGERBERG, TT (Montage)
Efter rättegången och UD:s agerande mot den tidigare ambassadören i Kina finns det anledning att se på brister inom svensk utrikesförvaltning. Tillsammans tänker vi samla stöd för en oberoende kommission, skriver Hans Wallmark, Moderaterna, och Håkan Svenneling, Vänsterpartiet. Bilden till höger är från en stödmanifestation för Gui Minhai 2018.

DEBATT. Den uppmärksammade rättegången mot Sveriges tidigare ambassadör i Kina är avslutad. Sedan 1 augusti finns nu en lagakraftvunnen dom. Därmed får den rättsliga delen kring vad som hände på Hotell Sheraton i januari 2019 med försök att tysta dottern till den fängslade svenske medborgaren Gui Minhai anses avslutad.

Med detta kan också de politiska prövningarna återupptas.

I Riksdagen finns KU-anmälan mot Margot Wallström att behandla. Moderaterna har i utrikesutskottet ställt krav på tillsättandet av en oberoende kommission kring förläggaren Gui Minhai. Något som samlat stöd från andra partier och motstånd från regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Vi, Moderaterna och Vänsterpartiet, har nu för avsikt att tillsammans åter starta arbetet med att samla stöd för tanken för en kommission och att Riksdagen ställer sig bakom en sådan.

Det handlar om en oberoende kommission med uppdrag att granska, utvärdera samt genomföra en analys av regeringens agerande i frågan om Gui Minhai i bred bemärkelse. De många märkliga turer som tog en ände med förskräckelse genom det famösa mötet på Sheraton har alla sin grund i detta svåra konsulära ärende.

Det finns all anledning att bringa klarhet i vad som skett men också att blicka framåt.

Sedan 2015 är den svenske medborgaren Gui Minhai fängslad i Kina. Han kidnappades i Thailand och fördes ut ur landet. Han har sedan dömts för påstådda brott. Avtjänat fängelsestraff och befinner sig nu i ett slags husarrest.

Med rättegången och UD:s agerande mot den av regeringen utsedda ambassadören finns anledning att se på brister inom svensk utrikesförvaltning och dess hantering av en prioriterad konsulär fråga.

Det är av stor betydelse att Sveriges regering förmår skydda medborgare som hamnat i fara utomlands samt att effektiv och välfungerande hjälp ges.

Vi menar att en kommission exempelvis bör redovisa hur berörda myndigheter och regeringen agerat i frågan Gui Minhais under hela händelseförloppet från 2015 fram till i dag och hur de har resonerat och agerat i de olika bilaterala kontakter som tagits i frågan. Samt vidare analysera beslut och beslutsunderlag som legat till grund för ageranden.

Kommissionen ska samverka med berörda myndigheter och regeringen. Den ska ges tillgång till all information, både hemlig och öppen, samt aktivt ta del av erfarenheter och synpunkter från anhöriga, enskilda tjänstemän samt andra individer som av olika anledningar varit involverade.

Kina har från första dagen genom bortförandet åsidosatt alla internationella rättsliga regler. Gui Minhai har flera gånger tvingats att ”erkänna” brott i statlig kinesisk tv, han har inte fått träffa sin familj och Sverige har inte fått möjlighet att erbjuda honom relevant konsulärt stöd.

Det senaste påfundet är påståendet om att han har ansökt om kinesiskt medborgarskap och med det övergivit sitt svenska. Rättsvidrigt, lögnaktigt och stridande mot alla internationella konventioner. På den punkten har den svenska regeringen med tydlighet och kraft avvisat det kinesiska myndigheter hävdar.

Tingsrätten konstaterar i sin dom: ”Anna Lindstedt var vid tidpunkten för den påstådda gärningen Sveriges ambassadör i Kina. Hon var därmed, i enlighet med de bestämmelser som tingsrätten har redovisat ovan, bland annat behörig att företräda Sverige gentemot Kina, att förhandla med Kina och att fullgöra konsulära uppgifter mot Kina. Hon hade alltså en verklig behörighet att företräda Sverige gentemot Kina. Denna behörighet kunde vidare inte inskränkas genom exempelvis interna instruktioner från UD.”

Det gör att den kritik och det anklagande finger UD riktat mot sin ambassadör nu efter en lagakraftvunnen dom måste vridas mot departementet och dess politiska ledning. Det är här det behövs en bredare granskning som en kommission möjliggör.

Riksdagen har också i stor enhällighet behandlat den skrivelse om Kina som regeringen lade fram förra året. Utrikesutskottet gjorde i sitt betänkande – i enighet – skärpningar och förtydliganden.

Det finns en delad insikt om att Folkrepubliken Kina inte är vilket land som helst utan först och främst en enpartistat. Det är därför helt omöjligt att avgöra var kommunistpartiet börjar och slutar i förhållande till militärmakten, näringslivet, den akademiska världen eller rättsväsendet.

Dessutom en enpartistat där kommunistpartiet på alla sätt stärker sitt grepp och utöver större kontroll över medborgarna än tidigare.

Det gör kravet på en oberoende kommission kring Gui Minhai relevant, viktigt och riktigt.


Hans Wallmark, vice ordförande utrikesutskottet, utrikespolitisk talesperson (M)
Håkan Svenneling, ledamot utrikesutskottet, utrikespolitisk talesperson (V)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE

ÄMNEN I ARTIKELN