Barn fick frågor om sexuell läggning

Stockholm. Barn på flera kommunala förskolor i Uppsala har fått svara på känsliga frågor som rör sexuell läggning, diskriminering och trosuppsfattning utan att föräldrarna har informerats. Barnen fick bland annat svara på frågor av typen "Kan man vara kär i vem man vill, både pojke och flicka", uppger SVT:s ABC.

Frågorna hämtades från en forskningsrapport Skolverket tagit fram om barn och diskriminering.

Enligt ABC ska nu utfrågningen av barnen stoppas.

TT