Grönt och skönt är fett rätt

Varför gör vi precis tvärtom? Vi bör minska på det mättade fettet och byta smör mot vege­tabiliska oljor och margarin. Ändå har smörkonsumtionen har ökat med 40 procent de senaste tre åren. – Mat är det trendkänsligaste som finns. Just nu lägger vi mycket stor vikt vid ekologi, råvarans ursprung och naturlighet. Då är tyvärr det naturliga att välja smör i Sverige, säger Mai-Lis Hellénius, professor vid Karolinska institutet.

I de nya nordiska kostråden som införs nästa år av Livsmedelsverket rekommenderas vi byta ut mättade fetter mot fler- och enkelomättade fett­syror.

Det vill säga: Ut med fast fett som smör och Bregott.