Vatikanen i motattack om övergrepp

Publicerad:
Uppdaterad:

Vatikanen/Washington. Anfall är bästa försvar - det tycks vara Vatikanens slutsats när man nu går till angrepp mot New York Times för tidningens rapportering om mörkläggning av pedofili inom kyrkan.

New York Times har skrivit om sexuella övergrepp som präster begått mot barn, och om att påven Benedictus under sin tid som kardinal känt till övergreppen men inte agerat för att stoppa dem.

Vatikanen kritiserar tidningen i skarpa ordalag och säger att rapporteringen är bristfällig, obalanserad och orättvis. Uttalandet på Vatikanens hemsida är författat av kardinal William Levada som 2005 efterträdde påven som chef för Troskongregationen, ett slags katolsk rättsinstans.

"Jag ber Times att omvärdera sin attackinställning mot påven Benedictus XVI och ge världen en mer balanserad syn på en ledare den kan och bör räkna med", skriver Levada.

Kritiken riktas särskilt in på uppgifter om att Vatikanen inte agerade trots påstötningar från kyrkan i Wisconsin om att avsätta en präst som gjort begått övergrepp på över 200 döva pojkar. Levada påpekar att polisen inte heller agerade mot prästen, och skriver att utredningen lades ned därför att prästen var döende.

I USA har en advokat gått till domstol för att få påven hörd under ed om vad Vatikanen kände till om prästers sexuella övergrepp på barn i USA. Advokaten William McMurry hävdar att påven "förhindrade åtal mot anklagade präster och uppmuntrade hemlighetsmakeri för att skydda kyrkans rykte" under de år då han som kardinal Joseph Ratzinger ledde Troskongregationen.

Rättslig expertis i Vatikanen konstaterar emellertid att påven har åtalsimmunitet eftersom han är statschef.

Anmälningar om sexuella övergrepp har nu också kommit in till katolska kyrkan i Danmark. I onsdags hade 15 personer anmält att katolska präster utsatt dem för övergrepp, uppger danska radion.

TT-Reuters-AFP

Publicerad: