800 miljoner mot våld mot kvinnor

RELATIONER

56 åtgärder i regeringens nya handlingsplan

Utreda, utvärdera, utveckla, utvidga, uppfölja och utbilda.

Regeringen presenterade på torsdagen en handlingsplan mot mäns våld mot kvinnor.

– Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem och regeringen är bekymrad över att våldet ökar, sade jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp) på en presskonferens.

Handlingsplanen omfattar 56 åtgärder, varav ett 20-tal är nya och resten redan igångsatta. Totalt ska 800 miljoner kronor satsas under mandatperioden. Merparten ska gå till organisationer utanför myndighets-Sverige.

Polisens arbete mot kvinnovåld ska intensifieras. Enligt justitieminister Beatrice Ask kommer rättsväsendets förmåga att förebygga, utreda och bekämpa mäns våld mot kvinnor att förbättras.

Sexualbrottsoffer ska få bättre stöd

Många av åtgärderna är av slaget utreda, utveckla, utvärdera, utvidga, utbilda och uppfölja. Socialtjänstens arbete med riskbedömningar ska utvecklas, kvinnojourernas arbete och sexualbrottslagen ska utvärderas, programmet för omhändertagande av sexualbrottsoffer ska utvidgas, socialtjänstlagen och lagen om vård av unga ska utredas och personal och polis ska utbildas.

I handlingsplanen ingår också att metoder ska utvecklas för män som utövar våld. Samtliga män som har dömts för våld i nära relationer eller för sexualbrott ska erbjudas adekvat programverksamhet inom kriminalvården.

Stärkta insatser mot hedersvåld

Insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck ska förstärkas. Skolpersonal ska utbildas om hedersproblematiken. Handlingsplanen omfattar även våld i samkönade relationer. Anslagen till kvinnojourerna ska förstärkas och särskilda insatser ska göras för ungdomar. Till exempel ska man försöka starta ungdomsmottagningar på nätet.

– Tanken är att unga människor med olika problem ska kunna skriva och fråga och få svar av sakkunniga personer, sade Nyamko Sabuni.

Ungdomsmottagningar på nätet är bland annat till för unga kvinnor som är utsatta för hedersrelaterat våld och inte vågar söka upp vanliga ungdomsmottagningar. När det gäller hedersrelaterat våld vill regeringen också att det ska finnas möjlighet för socialtjänsten att erbjuda unga stöd och hjälp utan att fråga föräldrarna. Frågan ska utredas.

Straff för kvinnofridskränkning ska ses över

Särskilda utbildningsprogram för myndigheters bemötande av sexualbrottsoffer ska utarbetas och kompetensen kring dessa frågor inom åklagarväsendet ska höjas.

Straffbestämmelserna om grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning ska ses över. Men justitieministern ville inte säga om det handlar om en skärpning.

– Det handlar om tydlighet, framför allt. Det finns ett antal frågetecken i dag. Jag vill veta hur det har fungerat, sade Beatrice Ask.

Bodström inte imponerad

Ordförande i riksdagens justitieutskott, Thomas Bodström (s), är inte imponerad av regeringens handlingsplan.

– Efter att ha pratat om det i ett år så trodde man att det skulle vara lite mer konkreta saker. Här är det mest olika floskler om att saker ska utredas, skärpas, kvalitetssäkras och utvecklas, säger han till TT.

Bodström anser att merparten av de 56 åtgärderna i planen antingen är luftslott där det inte konkretiseras hur de ska genomföras eller är saker som redan har sagts.

– Till exempel att sexualbrottslagen ska utvärderas. Det gick de äntligen med på i somras och det är lite märkligt att de tar med det här.

Efterlyser konkreta åtgärder

Han efterlyser bland annat konkreta åtgärder för att hjälpa kvinnor som är offer för människohandel eller som är förföljda.

– Det är de viktigaste sakerna och det har man helt missat.

Thomas Bodström är också frågande till summan på 800 miljoner kronor under mandatperioden som regeringen nämner och var pengarna ska komma ifrån.

– Vi har ingen aning om det här är pengar som gått till rättsväsendet tidigare.

Owe Nilsson/TT, Peter Wallberg/TT