Mejla

Wolfgang Hansson

Inte säkert att Putins bomber gör någon skillnad

Publicerad:
Uppdaterad:

Vill bryta isoleringen och sopa Ukraina under mattan

1 av 3

Putin bombar i Syrien för att stärka Rysslands ställning globalt och får omvärlden att glömma Ukraina.

Men det är högst tveksamt om de ryska attackerna bidrar till ett snabbare slut på kriget.

Skillnaden mellan de ryska och amerikanska bombningarna är att Ryssland uttryckligen bombar för att stötta diktatorn Bashar al-Assads regim och på inbjudan av regimen.

USA och deras allierade bombar oinbjudna för att krossa IS.

Men i praktiken blir även deras bombningar ett indirekt stöd till Assad. IS är i nuläget tyrannens värsta fiende.

Ryssland har problem med jihadism på hemmaplan och fruktar att de ska öka om man inte gör något åt IS.

Gemensamt för både ryssarna och den USA-ledda koalitionen är att ingen av dem vill sätta in marktrupper. Därför är det osäkert hur stor skillnad de ryska bombningarna kommer att göra.

USA har sedan Nato-toppmötet i Wales för ett år sedan bombat IS positioner i syfte att försvaga organisationen. Man har bombat ledningens fästen. Man har bombat oljekällor där IS tjänar pengar på utvinningen. Man har i begränsad omfattning bombat för att hjälpa kurdiska styrkor att slå tillbaka IS, exempelvis i Kobane.

Marktrupper krävs

Trots ett år av bombningar håller IS ett lika stort område. Gruppen har till och med i vissa fall utökat sina domäner. Deras kalifat, den islamska statsbildningen som sträcker sig från Raqqa i Syrien till miljonstaden Mosul i norra Irak har befästs ytterligare.

De flesta militära experter är ense om att enbart bombkrig från luften inte räcker för att krossa IS. Marktrupper krävs men det är ingen som vill sätta in sådana. Västvärlden är rädd för att en stor mängd soldater ska komma hem i liksäckar och att man i ännu högre grad ska dra på sig den muslimska världens vrede.

Länder som Saudiarabien och Qatar vill inte av inrikespolitiska skäl. IS är sunnimuslimer och omfattar samma typ av islam som Saudiarabien. Det kan bli uppror i hemländerna ifall man sätter in trupper mot sina muslimska bröder.

Kurderna i Irak och Syrien är villiga och har en stark motivation men är för få och motarbetas av bland andra Turkiet som fruktar en framtida kurdisk stat som kan göra anspråk på områden i Turkiet.

Informerar USA

Shiamilis från Irak och Iran har redan använts för att ta tillbaka den irakiska staden Tikrit från IS. Men här finns en stark ovilja från Saudiarabien och Gulfstaterna som ser Iran som sin största fiende. Även USA är tveksamma till att ge Iran en större roll.

Alla är eniga om att IS är ett stort hot mot hela världen och måste stoppas. Men ingen är beredd att fullt ut göra det som krävs.

Det är inte säkert att de ryska bombningarna gör varken till eller ifrån.

Ryssarna koordinerar sina bombningar med Syrien och informerar också USA för att undvika krockar mellan stormakterna. Deras första bombningar i stadens Homs visar att ryssarna förmodligen agerar mer utefter fronten för att direkt hjälpa Assad.

Ryssland, som förser Syrien med vapen, har sedan tidigare en flottbas i Syrien som är deras enda kvarvarande fäste i Mellanöstern. Med ambitionen att på nytt bli en militär stormakt är det inget som Putin är beredd att ge upp.

Insatsen i Syrien är dessutom ett utmärkt tillfälle för Putin att skifta omvärldens fokus bort från Ukraina till Syrien och därmed bryta Rysslands isolering.

Slut på kriget

Omvärlden ropar efter någon som kan få slut på kriget i Syrien och därmed undanröja en av huvudorsakerna för flyktingströmmen till Europa. Fyra miljoner syriska flyktingar bor i läger i grannländerna. Ytterligare sex miljoner är på flykt inom landet. Syriens är på väg att tömmas på sin befolkning.

I ett sånt läge är det lätt att sätta orealistiska förhoppningar till Rysslands intåg i kriget.

Varför skulle deras flygbombningar skada IS mer än USA:s? Även Putin har sagt nej till att sätta in marktrupper.

Med Rysslands inträde så internationaliseras kriget i Syrien ännu mer. Det är redan en regional storkonflikt med alla tunga grannländer involverade. Nu blir det en global konflikt med även USA och Ryssland på samma slagfält.

Inte som fiender. Men inte heller som vänner.

Av: Wolfgang Hansson

Publicerad:

LÄS VIDARE