Så många lider av högt blodtryck

Publicerad:
Uppdaterad:
En tredjedel – så många av Sveriges vuxna befolkning lider av högt blodtryck, hypertoni.
Foto: Johner
En tredjedel – så många av Sveriges vuxna befolkning lider av högt blodtryck, hypertoni.

Medicin

Högt blodtryck, hypertoni, är vanligt och drabbar ungefär en tredjedel av Sveriges vuxna befolkningen.
Högt blodtryck känns oftast inte men obehandlat kan det leda till en rad allvarliga sjukdomar som stroke och hjärtinfarkt.
Så här vet du om du är drabbad.

En tredjedel av den vuxna svenska befolkningen har högt blodtryck - hypertoni. Men många vet inte ens om att de är drabbade eftersom ett högt blodtryck ofta inte ger några symtom alls.

Vad är högt blodtryck

Blodtrycket är det tryck som uppstår i blodkärlen när blodet drivs från hjärtat ut i kroppen och senare tillbaka till hjärtat.

Blodtrycket mäts i två olika tryck, det övre, det systoliska, är det som bäst förutsäger risken för komplikationer. Framförallt om du är över femtio år.

Ett normalt blodtryck brukar man säga är någonstans mellan 100–140 i övertryck och mellan 60–90 i undertryck. Och skrivs ut så här 120/60 mmHG.
Man anses ha ett högt blodtryck om man har över 140/90 mmHg.

Om du har högt blodtryck försvåras hjärtats pumparbet och det kan vara allvarligt om du inte behandlas. Om man har högt blodtryck ökar risken för framför allt stroke, men även hjärtinfarkt, hjärtsvikt, njursjukdom, demens och försämrad blodcirkulation i benen.

Vad beror det på 

För de flesta med högt blodtryck går det inte att hitta en enskild orsak utan flera omständigheter medverkar oftast till att man har ett högt blodtryck.

Ärftliga anlag, övervikt, stress, ohälsosamma matvanor och hög alkoholkonsumtion är några bidragande orsaker till att man drabbas. Blodtrycket, främst övertrycket, ökar också med åldern. Den typen av förhöjt blodtryck är den vanligaste och kallas primär eller essentiell hypertoni.

Hos ungefär 5-10 procent beror ett högt blodtryck på en enskild och ibland behandlingsbar orsak. Det kallas då sekundär hypertoni. Vanligast är att det är en bakomliggande njursjukdom eller hormonrubbning som orsakar det höga blodtrycket. Andra orsaker kan vara biverkningar av mediciner, bland annat av p-piller.

Fördelningen mellan kvinnor och män är ganska jämn totalt sett. Däremot kan det variera i olika åldrar. Hos yngre är det något vanligare med högt blodtryck hos män medan det bland äldre är vanligare hos kvinnor.

Hur märker man av om man är drabbad?

Väldigt många som har högt blodtryck får inga symtom alls medan en del drabbas av lätt huvudvärk och trötthet.

Vid riktigt högt blodtryck kan man få tydliga symton som illamående, svår huvudvärk och andnöd. I många fall behövs behandling för att att sänka blodtrycket effektivt.

Vad du kan göra själv

Om du har en lätt blodtrycksförhöjning är det inte säkert att du behöver äta tabletter utan det kan räcka med att du gör en livsstilsförändring som kan minska risken för hjärt-kärlsjukdomar.

Om du är överviktig så kan det hjälpa om du går ner i vikt. Även motion som promenader, cykling och simning kan bidra till att sänka trycket effektivt.
Det finns i dag inga  bevis för att en viss sorts diet kan sänka blodtrycket på ett avgörande sätt däremot talar mycket för att ett ökat intag av frukt och grönsaker kan bidra till detta. Att dra ner på alkoholmängden och salt i maten är andra
Här kan du läsa mer om mat som sägs vara bra om man vill sänka blodtrycket.

Det finns inte en absolut gräns där du får medicinering men om du har ett blodtryck över 160/100 mmHG brukar du ofta få en tablettbehandling.

Om du har ett obehandlat högt blodtryck leder det på sikt till skador på kroppens blodkärl i form av kärlstyvhet och åderförfettning. Risken för skador i hjärtat, i hjärnan och i kärlsystemet ökar beroende på hur många andra riskfaktorer du har.

Riskfaktorer som du kan påverka:

 • Tobaksrökning

 • Höga kolesterolvärden

 • Diabetes

 • Kraftig övervikt

 • Felaktig kost

 • Stillasittande livsstil

 • Hög alkoholkonsumtion

 • Högt saltintag

Riskfaktorer som du inte kan påverka:

 • Ålder

 • Kön

 • Ärftliga anlag för hjärtkärlsjukdom i tidig ålder

Källa: 1177

Publicerad:

LÄS VIDARE