ÅSIKT

Sjukhusen bör själva få avgöra om övervakning

Irene Svenonius i slutreplik om övervakningskameror på våra sjukhus

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Tillståndsplikten för kamerabevakning bör slopas så att de själva kan avgöra om, var och hur kameror ska användas i sina olika verksamheter, skriver Irene Svenonius (M).

DEBATT. Catharina Häggbom och Carina Lenngren från Kommunal på Karolinska Universitetssjukhuset skriver i en replik att kameror ensamt inte kommer lösa problemen med hot och våld. Jag håller med.

Kameror är ett viktigt verktyg både för att kunna förebygga och utreda brott, men det är inte den enda trygghetsskapande åtgärden som behövs.

Det behövs även utbildning för att medarbetare ska ha verktyg i hur de hanterar hot- och våldsamma situationer, därför lägger vi fem miljoner kronor på det i år. Det behövs också bland annat ordningsvakter på allmänna utrymmen, skärpta straff för de som utsätter vårdens medarbetare för brott och samarbete med polisen.

På alla våra sjukhus finns det säkerhetsavdelningar som dagligen arbetar med att det ska vara tryggt.

Tillståndsplikten för kamerabevakning bör slopas så att de själva kan avgöra om, var och hur kameror ska användas i sina olika verksamheter, självklart med anmälningsplikt till och uppsyn av Datainspektionen. Hanteringen av den information som samlas in i trygghetsskapande syfte ska dessutom leva upp till högt ställda krav på både patienters och medarbetares integritet.

När jag besökt våra sjukhus och träffat såväl medarbetare som säkerhetschefer vet jag att hot- och våldssituationerna kan se olika ut. Det kan vara allt från verbala hot, till våld – och även ibland gäng som söker sig till akuten efter skjutningar och slagsmål.

Oavsett händelse och anledningen ska ingen medarbetare i sjukvården behöva bli utsatta för varken hot eller våld på sina arbeten. Den utgångspunkten tror jag att vi delar.

Det finns inte ett enkelt svar, utan det krävs flera parallella verktyg och insatser från flera olika delar inom regionen och i samhället i stort. En förutsättning för att det arbetet ska få den förankring som krävs är en god dialog med våra medarbetare och arbetstagarföreträdare.


Irene Svenonius (M), regionstyrelsens ordförande Region Stockholm


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Artikeln är en slutreplik. Läs hela debatten här

ARTIKELN HANDLAR OM