Mejla

Lena Mellin

Kommer förbli ett olöst mysterium

Publicerad:
Uppdaterad:

KOLUMNISTER

Vi kommer aldrig få veta om Maud Olofsson informerade statsministern om Nuonaffären.

Det kommer förbli en av svensk politiks olösta mysterier.

Det finns vissa saker som i historiens ljus sannolikt inte kommer att betraktas som superviktiga men som man ändå skulle vilja ha svar på.

Det gäller exempelvis vad dåvarande statssekreterare Lars Danielsson gjorde på annandag jul 2004, dagen för den stora tsunamikatastrofen.

Men det handlar också om Maud Olofsson (C) informerade det inre kabinettet, det vill säga de andra partiledarna och statsministerns statssekreterare, om att Vattenfall ville köpa det holländska energibolaget Nuon för nästan hundra miljarder kronor.

Noterat i loggbok

Själv har hon sagt att så var fallet, bland annat i en intervju med radions Ekot.

En av hennes medarbetare har dessutom noterat det i näringsdepartementets loggbok över Nuonaffären. Men uppgiften kom inte från Olofsson själv utan från en annan av dåvarande näringsministerns medarbetare.

I dag svarar Maud Olofsson inte på frågan om hon informerade statsministern och de andra partiledarna. Trots tappra försök från Aktuellts programledare igår undvek Olofsson att svara, åtta gånger till och med. Det var nästan komiskt.

Kan inte ändra sig

Och självfallet kan hon inte ändra sig. Antingen svarar hon som tidigare eller inte alls. Det är Olofssons enda alternativ om hon inte vill framstå som förvirrad eller illojal mot förre chefen.

Fredrik Reinfeldt (M) kan inte heller ändra sig. Han har exempelvis sagt till Konstitutionsutskottet, KU, att han fick kännedom om affären genom media.

En statsminister kan inte ljuga för KU. En statsminister kan överhuvud taget inte bli påkommen med att ljuga, då har hon eller han allvarliga problem.

Anders Borg (M) kan inte heller ändra sig. Också han meddelade KU att han nyheten om att Vattenfall köpt Nuon via media.

Duktigast i regeringen

Eftersom hans departement delvis var inblandad i affären, eftersom den rörde så mycket pengar, kan det förefalla konstigt. Men inte heller Anders Borg kan kosta på sig att ljuga. Han är den minister som svenska folket år efter år tycker är duktigast i regeringen.

Att bli ertappad med att ljuga skulle drastiskt ändra den bilden.

Ingen kommer med andra ord ändra sin berättelse. Därmed kommer vi aldrig säkert veta om Olofsson informerade Reinfeldt och de andra om att affären var på gång.

Men man kan notera att medan Borg och Reinfeldt hållit sig till samma version hela tiden har Olofsson gått från att säga ja till att inte säga någonting alls. Kan det vara så att minnet vaknat? Att det faktiskt var så att hon aldrig informerade inre kabinettet.

Som sagt, vi kommer aldrig säkert veta.

Av: Lena Mellin

Publicerad: