Styret i Uppsala hotar miljön och tillväxten

Moderaterna: Feltänkt att bara satsa på cykel och spårvagn

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Moderaterna vill utforma en modern och klimatsmart infrastrukturpolitik som gynnar jobb, miljö och tillväxt. Detta kan bara ske om vi säger nej till det oflexibla mångmiljardprojektet spårväg i Uppsala, skriver Fredrik Ahlstedt, Therez Almerfors och Markus Lagerquist.
Foto: UPPSALA KOMMUN
Moderaterna vill utforma en modern och klimatsmart infrastrukturpolitik som gynnar jobb, miljö och tillväxt. Detta kan bara ske om vi säger nej till det oflexibla mångmiljardprojektet spårväg i Uppsala, skriver Fredrik Ahlstedt, Therez Almerfors och Markus Lagerquist.

DEBATT

DEBATT. I början av november debatterades Uppsala kommuns budget. Stor del av debatten ägnades åt infrastruktur och framtida transportlösningar. Den styrande minoriteten, med S och MP i spetsen, argumenterade mot bil och buss till förmån för spårväg och cykel.

Argumenten var de vanliga från vänster: att bilar och bussar förstör miljö och tar plats. Styrets analys var att spårburen trafik var den enda vägen framåt vid sidan av cykel. Moderaterna tror i stället på människan och på tekniken. Elfordon kommer att förändra trafikinfrastrukturen i stor omfattning och människor kommer att hitta nya sätt att vara så mobila och klimatsmarta som möjligt.  

Styrets resonemang bygger på föreställningen att vissa färdslag per automatik är bättre än andra för klimatet. De argumenterar utifrån att situationen år 2040 kommer vara snarlik den år 2020.

För tjugo år sedan var olja och pannrum det som till stor det värmde upp svenska hem. Idag är det mycket få som använder fossil uppvärmning av sina hus. Det är rimligt att tro att den fossilt drivna förbränningsmotorn kommer att fasas ut i allt snabbare takt det närmaste decenniet.

Teknisk utveckling av bland annat elmotorer och vätgas tillsammans med biodrivmedel skapar helt nya förutsättningar för alla trafikslag, samtidigt som delningsekonomin, där behov och inte ägande är det som styr mobiliteten, etablerar sig.

Det är därför både ekonomiskt och miljömässigt oklokt att försöka konkurrera ut buss och bil med spårvagn. Prognoser visar i stället att nya, fossilfria drivmedel med stor sannolikhet kommer göra bil och bussflottan fossilfri innan den tänkta rälsen för spårvagn är färdigbyggd.

En fungerande infrastruktur är blodomloppet för näringsliv och tillväxt. Att kunna komma i tid är en förutsättning för de tiotusentals uppsalabor som varje morgon pendlar till jobbet och hem på eftermiddagen för att hämta på förskola och skola. Detta gäller inte bara de som bor inne i staden med närhet till bussar som avgår var tjugonde minut – livspusslet måste gå ihop för alla uppsalabor.

Detta förutsätter modern busstrafik, god infrastruktur för cykel men också möjlighet att kunna köra bil. I stället för spårväg har vi föreslagit mer flexibla snabbussar, som skulle kunna tas i bruk snabbare.

Moderaterna lägger politiska förslag som bejakar den tekniska utvecklingen. Vi tror, precis som näringslivet och forskarvärlden, på fortsatt snabba framsteg där förbränningsmotorn driven på fossila bränslen fasas ut inom alla färdslag.

Det finns goda skäl att känna hopp och tillförsikt inför framtiden, om vi gör rätt saker. Moderaterna ser infrastrukturen som en helhet där alla trafikslag behövs och där effektivitet, samhällsekonomisk nytta och klimathänsyn är det som ska styra investeringar.

Det nuvarande styret i Uppsala kommun baserar sin politik på antagandet att det bara är spårbunden trafik som är miljöpolitiskt försvarbar. Mönstret går igen i den nationella debatten där regeringen driver en politik byggd på föreställningen att bil, båt och flygplan även framöver förutsätter fossila motorer.

Det är inte sant. Världsledande företag investerar miljarder i forskning kring motorer drivna på el och fossilfria bränslen. Vi har ännu bara sett början på en stor och för klimatet avgörande förändring av fordonsflottan från fossildrivet till fossilfritt.

Moderaterna vill utforma en modern och klimatsmart infrastrukturpolitik som gynnar jobb, miljö och tillväxt. Detta kan bara ske om vi säger nej till det oflexibla mångmiljardprojektet spårväg i Uppsala.


Fredrik Ahlstedt, kommunalråd och vice ordförande i kommunstyrelsen i Uppsala (M)
Therez Almerfors, kommunalråd och vice ordförande i plan och byggnadsnämnden i Uppsala (M)
Markus Lagerquist, ledamot i Uppsala kommunfullmäktige (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE