Privatiseringarna ett hot mot vår säkerhet

Debattören: Det är ingen slump att Transportstyrelsen blev fartblind

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Foto: PONTUS ORRE/AFTONBLADET
Det är dags att vi på allvar funderar över vilka värden som ibland måste väga tyngre än blind tilltro till marknadslösningar och privatiseringar, skriver debattören.

DEBATT. I dagarna har vi följt turerna kring Transportstyrelsen och hur de i strid med lagen och mot interna rekommendationer låtit personal utan säkerhetsklassning ta del av uppgifter som är känsliga för rikets säkerhet. Det är naturligtvis oacceptabelt att utsätta Sverige och svenska medborgare för sådana risker.

Det är bra att hanteringen granskas och att regeringen agerat. Statsministern har presenterat flera nya åtgärder, däribland hårdare krav i en ny säkerhetsskyddslag, att sätta en gräns för utkontraktering av skyddsvärd information och ge nya uppdrag till Säkerhetspolisen.

Men förutom diskussionerna om det aktuella fallet med Transportstyrelsen tycker jag att det är viktigt att reflektera över en ideologisk fråga som är större och bredare.

Tilltron till att vi ska organisera vårt samhälle och därmed också våra myndigheter med mer marknadslösningar är något som har drivits politiskt under en längre tid. Idén om privatiseringar, upphandlingar, och i det här fallet av outsourcing av kärnverksamhet från myndigheter, är att dessa ska skötas billigare och mer effektivt.

Ekonomi och lägsta prismentalitet styr ofta bedömningen och därmed blir den som kan lösa uppgiften billigast också ofta den som vinner upphandlingen.

Regeringen delar Riksrevisionens bedömning att det är önskvärt att en större del av myndigheternas IT-behov tillfredsställs med hjälp av outsourcing, skrev den förra centerpartistiska IT-ministern Anna-Karin Hatt i en skrivelse 2011. I den skrivelsen framgår det också att IT-tjänster inte ska betraktas som en statlig kärnuppgift. Det är ingen slump att Transportstyrelsen blev fartblind.

Det är dags att vi på allvar funderar över vilka värden som ibland måste väga tyngre än blind tilltro till marknadslösningar och privatiseringar.

Är det överhuvudtaget lämpligt att outsourca hanteringen av personuppgifter eller är det något som ska hanteras internt? Finns det måhända andra uppgifter som inte bör hanteras efter marknadsmässiga principer?

Alltför länge har en nyliberal och högerekonomisk doktrin fått styra hur myndigheter sköts. Det vore bra om vi vid sidan om den angelägna granskningen av ärendet kring Transportstyrelsen också kunde få till stånd en bredare diskussion om hur vi värnar viktiga värden som i det här fallet har visat sig vara av nationellt intresse. Det handlar nämligen ytterst om vår säkerhet.

Johan Büser, Riksdagsledamot (S)

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad: