Nya undersökningar –  varje dag fram till valet

NYHETER

Från och med i dag kommer Aftonbladet att varje dag inför valet publicera en opinionsundersökning av Sverige Tycker.

Undersökningen visar väljarnas trender i viktiga valfrågor.

– På det här sättet kan vi visa det politiska läget och åt vilket håll valvinden blåser, säger Karin Nelsson, projektledare på undersökningsföretaget Inizio.

Karin Nelsson, projektledare på undersökningsföretaget Inizio.

Varje dag – en ny unik analys av opinonsläget i landet.

Från och med i dag publicerar vi en opinionsundersökning av Sverige Tycker varje dag, med fokus på väljarnas viktigaste sakfrågor.

Genom dagliga mätningar med lika många intervjuer varje gång kan Aftonbladet via Sverige Tycker bland annat analysera förtroendet för partiledarna över tid, vem Sverige vill se som nästa statsminister, och se vilka politiska frågor som rankas som allra viktigast.

– Utifrån dessa, och många fler frågor, kan vi visa det politiska läget och åt vilket håll valvinden blåser, säger Karin Nelsson, projektledare på Inizio, undersökningsföretaget som tillsammans med Schibsted satt ihop Sverige Tycker.

Metoden med dagliga mätningar hjälper väljare att få koll på opinionsläget på ett brett plan, och tolka alla de andra opinionsundersökningar som medier publicerar.

Genom att ställa samma fråga dagligen över en tidsperiod kan Sverige Tycker presentera ett så kallat släpande medelvärde, som ger ett stabilare svar.

– Det regnar opinionsundersökningar så här i valets slutskede och de kan upplevas peka åt lite olika håll. Därför kan det som väljare vara svårt att veta hur opinionsläget egentligen är. Sverige Tycker kan redovisa en bild av det bredare opinionsläget, säger Karin Nelsson.

Genom interaktiv grafik kan du som läsare själv djupdyka i siffrorna och få en bild av läget, vare sig det handlar om en sakfråga, som miljön och jobben, eller vem som är favorit för statsministerposten.

Om undersökningen

Undersökningen är gjord på uppdrag av Sverige Tycker inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. De dagliga mätningarna omfattar omkring 1 000 intervjuer och genomförs från och med 11 augusti och framåt.

FAKTA

Det här är Sverige tycker

Vad är Sverige Tycker?

Sverige Tycker är namnet på Schibsteds och undersökningsföretagets Inizios gemensamma opinionspanel. Opinionsundersökningarnas resultat publiceras i Aftonbladet under vinjetten Sverige Tycker.

Hur går undersökningarna till?

Tusentals läsare från Aftonbladet och andra mediesajter i Schibstedkoncernen har anmält sig till en researchpanel som svarar på aktuella frågor.

Hur kan en panel spegla Sverige?

Aftonbladet och de andra mediesajterna i Schibstedkoncernen når i dag åtta av tio svenskar. Det är en mycket bra rekryteringsbas för en researchpanel som ska spegla opinionen i Sverige.

Hur vet man att undersökningarna går rätt till?

Undersökningarna görs i enlighet med branschens godkända arbetssätt. Undersökningsföretaget Inizio – som utvecklat metoden – är medlem i branchorganisationen SMIF. Sverige Tycker granskas dessutom av ett internationellt advisory board.

Behövs ännu fler opinionssiffror?

Ja. Genom att redaktionen kan göra egna mätningar, snabbt och lika trovärdigt som etablerade institut, kan vi bättre än tidigare spegla vad Sverige tycker.

Hur fungerar en opinionspanel?

Medlemmarna i opinionspanelen får med jämna mellanrum svara på en kort enkät. En del frågor är återkommande för att spegla förändringar, andra är nya för att fånga dagsaktuella ämnen.

Är det här trovärdigt?

Schibsted och Inizios metod bygger på svar från en frivillig panel som så långt som möjligt speglar Sverige. Sammansättningen i panelen bygger på kända demografiska uppgifter från offentliga register. Den statistiska kvaliteten säkerställs med metoder som utvecklats långt i andra länder och som behövs i Sverige, där allt färre svarar på traditionella slumpundersökningar.

Hur lång tid tar undersökningarna att göra?

Enkäterna tar inte mer än ett par minuter, de är korta och gjorda för att kunna besvaras även i mobilen.

ARTIKELN HANDLAR OM