Knäckfrågorna för de rödgröna

Så tycker väljarna om frågorna som kan knäcka regeringsförhandlingarna

NYHETER

Stefan Löfvén (S) får ingen lätt uppgift om han får i uppdrag att bilda en rödgrön regering.

Det är bäddat för stenhårda förhandlingar med miljöpartiet om en rad knäckfrågor.

– Jag är övertygad om att de redan inlett förhandlingar - det vore nästan konstigt annars, säger statsvetaren Jenny Madestam.

Med bara två dagar kvar till valet pekar alla opinionsmätningar mot ett regeringsskifte.

Igår kunde Aftonbladet avslöja det hemliga lunchmötet mellan socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven och miljöpartiets språkrör Åsa Romson.

MP har sedan länge pekats ut av S-ledningen som den naturliga samarbetspartnern vid ett eventuellt regeringsskifte.

Men de har en hel del att diskutera om de ska bilda regering tillsammans. Och en hel del djupa motsättningar att överbrygga.

Energin, välfärden och försvaret är bara några av de centrala frågor där de står mycket långt från varandra.

Släpper infrastrukturfrågorna

MP vill exempelvis avveckla två kärnkraftsreaktorer redan under den kommande mandatperioden - det vill inte S.

S vill ha kvalitetslagar för välfärden - det vill inte MP som hellre vill se ett vinstförbud.

MP vill ha 35-timmarsvecka - det vill inte S.

– Det lär bli rejäla förhandlingar. Men jag har svårt att se att MP får igenom sina infrastrukturfrågor. Jag tror exempelvis inte att Bromma flygplats kommer att stängas ner, eller att förbifart Stockholm inte blir av. Och jag tror heller inte att de får igenom någon arbetstidsförkortning, säger Jenny Madestam, lektor i statsvetenskap på Stockholms universitet.

Det är bråttom

Att inte komma överens är inte ett alternativ om de vill bilda regering. I början av oktober röstar den nyvalda riksdagen om den nye statsministern. Och bara tre veckor senare ska den nya regeringen lägga fram sin budget.

– I de frågor där man inte relativt snabbt kan komma överens får man hitta en annan lösning. Det kan ske genom att man tillsätter en utredning och så att säga placerar frågan "on hold" för att därefter hitta en bredare lösning. Det kommer att ta ett tag innan Stefan Löfven kan börja samarbeta med Centern eller Folkpartiet, säger Jenny Madestam.

I flera av frågorna har S opinionen på sin sida, enligt Aftonbladet/Sverige tycker.

Bromma flygplats: Sverige tredje största flygplats med två miljoner passagerare varje år. Inrikesflyget till och från Bromma utgör en viktig förbindelse för tolv orter runt om i landet.

S: Brommaflygets arrendeavtal gäller fram till 2037. Enligt Stefan Löfvén har man inte för avsikt att bryta det avtalet.

MP: Flygplatsen ska stängas senast 2017. Flygtrafiken ska flyttas till Arlanda. Istället ska bostäder byggas på Brommafältet.

Opinionen:

I riket:

42 procent vill behålla och modernisera flygplatsen.

32 procent vill lägga ner och bygga bostäder.

26 procent har ingen uppfattning.

I de regioner som har flygförbindelse med Bromma:

52 procent vill behålla och modernisera flygplatsen.

20 procent vill lägga ner och bygga bostäder.

28 procent har ingen uppfattning.

Fråga: Anser du att flygplatsen ska utvecklas och moderniseras eller att den ska läggas ner och ersättas med bostäder?

Förbifart Stockholm: Med den nya sträckningen av E4:an ska det bara 15 minuter att köra förbi Stockholm. Totalt 21 kilometer varav 18 kilometer tunnel ska byggas med start nästa år. Bygget beräknas kosta 28 miljarder kronor och ska stå klart 2025.

S: Förbifarten behövs och ska byggas.

MP: Vill riva upp beslutet och stoppa bygget.

Opinionen:

60 procent tycker det är en bra idé.

14 procent tycker det är en dålig idé.

5 procent tycker varken eller.

22 procent har ingen uppfattning.

Fråga: Är det en bra eller dålig idé att bygga Förbifarten?

Försvaret: De senaste 25 åren har försvarsbudgeten mer än halverats och utgör i dag 1,2 procent av BNP. Den allmänna värnplikten har avskaffats och ett stort antal förband har lagts ner. Sverige har exempelvis inte längre någon permanent militär närvaro på det strategiskt viktiga Gotland.

S: Vill göra se över hela organisationen och satsa mer på försvaret.

MP: Vill sänka anslagen ytterligare.

Opinionen:

65 procent vill satsa mer pengar än i dag.

15 procent vill satsa mindre än i dag.

16 procent vill att försvarsbudgeten är oförändrad, som idag.

5 procent har ingen uppfattning.

Fråga: Hur mycket anser du att Sverige bör satsa på försvaret?

Arbetstiden: Den lagstadgade arbetstiden kortades successivt under de så kallade rekordåren i mitten av 1900-talet och är sedan 1973 40 timmar i veckan. Inom EU är den genomsnittliga arbetstiden 38 timmar.

S: Motsätter sig en lagändring. Enligt Stefan Löfven är arbetstidsförkortning en avtalsfråga för arbetsmarknadens parter.

MP: Kräver att normalarbetstiden sänks till 35 timmar.

Opinionen:

51 procent anser att det är en bra idé.

38 procent anser att det är en dålig idé.

9 procent tycker varken eller.

3 procent har ingen uppfattning.

Fråga: Är det en bra eller dålig idé att sänka normalarbetstiden till 35 timmar per vecka?

Vinster i välfärden: 1,2 miljoner människor arbetar inom vård, skola och omsorg. Var femte är privatanställd - de allra flesta i småföretag. Några av de största aktörerna ägs av riskkapitalbolag. Avslöjanden om usla skolresultat, vårdskandaler och avancerad skatteplanering har vållat stor debatt de senaste åren.

S: Vill inte ha införa ett vinstförbud. Istället vill man säkerställa kvaliteten genom lagstiftning och ökad insyn i verksamheten, en sorts offentlighetsprincip för bolagen inom välfärdssektorn.

MP: Vill begränsa möjligheterna att ta ut vinster ur skattefinansierad välfärdsverksamhet. Vinsterna ska återinvesteras i verksamheten.

Opinionen:

71 procent anser att det är en bra idé.

19 procent anser att det är en dålig idé.

8 procent tycker varken eller.

3 procent har ingen uppfattning.

Fråga: Är det en bra eller dålig idé att alla vinster i välfärden återinvesteras i verksamheten?

Kärnkraften:  De tio svenska reaktorerna står för ungefär 40 procent av vår energiförsörjning. Det gör Sverige till ett av de mest kärnkraftsberoende länderna i världen.

S: Vill avveckla på sikt, men inte lika snabbt som MP. Löfven har hittills duckat för alla frågor om kärnkraften.

MP: Två kärnkraftsreaktorer ska avvecklas redan under den kommande mandatperioden.

Opinionen:

30 procent anser att det är en bra idé.

55 procent anser att det är en dålig idé.

8 procent tycker varken eller.

7 procent har ingen uppfattning.

Fråga: Är det en bra eller dålig idé att lägga ner två kärnkraftsreaktorer under den kommande mandatperioden?

FAKTA

Om undersökningen

Undersökningen är gjord på uppdrag av Sverige Tycker inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre.

Undersökningen bygger på 2 439 intervjuer i form av webbenkäter och genomfördes den 10-11 september.

Den del av undersökningen som gäller kärnkraft omfattar 1 240 personer och är genomförd den 11 september.