Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetInfo
Annonsering på www.aftonbladet.se
  

Varför annonsera på www.aftonbladet.se?

Enkel, effektiv och prisvärd distribution: . Allt material handteras elektronisk.
Interaktivt medium: Kunder kan beställa varor, delta i spel, tävlingar, tycka till, m.m.
God statistikuppföljning: Kunden betalar för hur många som faktisk har sett annonsen. Kan mäta vilka annonser som fungerar bäst.
Flexibelt annonsmedium: Annonserna kan ändras ofta, och man kan tids- och frekvensstyra annonseringen.
Många kombinationsmöjligheter: Aftonbladet kan erbjuda annonsering i papperstidning, på internet, Text-TV, TV och speciella evenemang.

Kontakta oss for mer information!