Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetInfo
Annonsering på www.aftonbladet.se
  

Internet är ett flexibelt annonsmedium!

Internet är ett flexibelt annonsmedium. På grund av att all distribution är digital, kan man lätt ändra och byte ut annonser. Om man upptäcker ett fel i budskapet är det bara att ta ned annonsen, och publicera den på nytt när budskapet är ändrat.

Vid annonsering på www.aftonbladet.se kan man lätt tidsstyra annonser. På detta sätt kan man styra ett budskap så att t ex annonserna endast syns under en speciell tid under dygnet. Har man t ex en chat på sin egen sajt under en begränsad tid är det effektivt att ha sina annonser tidstyrda under just den perioden.

För att undgå att samma person ser annonsen många gånger, kan man frekvensstyra annonsen. På det sättet kan man nå en stor publik utan att läsarna tröttnar på budskapet och får mest möjlig effekt för pengarna!