Mejla

Anna-Karin Wyndhamn

16 JUN 2020 KULTUR

Olle Folke är själv en del av problemet med genusdoktrinen

 REPLIK Ivar Arpi och Anna-Karin Wyndhamn svarar om sin bok – SLUTREPLIK från Olle Folke