Mejla

Calle Johansson

2 JUN 2012 HOCKEY

Värva hem Lidström nu

 Nicklas Lidström tog alltid rätt beslut. Så även den sista gången. Han slutar nu som världens bästa back, någonsin.

1

2

>