Mejla

Anders Hovne

24 NOV 2017 NYHETER

DN-medarbetare tas ur tjänst efter deadline-uppropet

 En medarbetare på Dagens Nyheter tas ur tjänst efter anklagelser som framkommit i samband med #deadline-uppropet.