Mejla

Maria Swanström

”4 kilo till – sen är jag nöjd!”

 Jonas Ek hade nått en vikt på 100 kilo. Ohållbart kände han, med tanke på att han arbetar med hälsofrågor inom…