Per-Erik Sundström

Nybryggt förarbränsle

 Det är inte alltid det finns en mack till hands när kaffesuget sätter in.