Mejla

Foto: Chao Doan

19 FEB 2011 NYHETER

TV: Olycksbåten var en dödsfälla

 HALONG-BUKTEN. Här är bilderna inifrån båten som tog två svenskor med sig djupet.