Mejla

Carl Hamilton

11 MAJ 2009 KOLUMNISTER

Bidlindustrin behandlas ovärdigt - och farligt

 Svensk industriproduktion faller nu raskt. Några jämförelser bakåt i tiden går inte längre att göra, då tvingas man…