Mejla

Marili Persson

17 OKT 2015 NYHETER

Farliga dimman täcker turistorter

 Livsfarlig luft, så kallad haze, täcker just nu flera av Asiens turistorter.