Mejla

Janne Grönroos

27 MAR 2020 NYHETER

Finländare tar farväl inför separationen

 Finländare tar farväl av varandra som då man separerade Nord- och Sydkorea.