Mejla

Karolina Vikingsson

8 MAJ 2008 NYHETER

Straffavgift höjs för att minska fuskåkandet

 Fuskåkandet inom stadstrafiken har minskat hittills i år. Nu är gratisåkarna hälften så många som förra året.

Sida 1

ÄLDRE