Mejla

Lena Frändberg

Testa dig själv med en klimatkalkylator

 Just nu exploderar utbudet av klimatkalkylatorer. Här kan du läsa om vad som skiljer dem åt – och kanske hitta en…