Mejla

Per Olav Ödegård

7 FEB 2011 NYHETER

Kallt krig

 KAIRO. Demonstranterna sitter på Tahrirtorget och läser dagens tidningar.