Mejla

Jonathan Metzger

13 AUG 2020 KULTUR

Stadens livspuls – nu en dödlig fara

 CORONA Jonathan Metzger om hur covid-19 river omkull vår tids urbana affärsmodell