Mejla

Eva Kallersand

5 JUN 2010 NÖJE

”Jag tvingades välja: Spriten eller familjen”

 ”Se på mig” blev hans stora hit. Men Jan Johansen såg inte sig själv. Ensam hemma med lilla sonen kunde han inte sluta…