Mejla

Yasmin Hussein

18 MAR 2016 LEDARE

 Det gör ont att konfrontera  den svenska självgodheten

 Hur ska man kunna ha en meningsfull diskussion om ofrihet med människor som ständigt betraktar en som offer?