Mejla

Alexander och Malin Karim

KARIMS: Förskollärarna går på knäna – men de fixar ändå alltid allt

 Vi rasar över socker. När vi borde rasa över förskolepedagogernas arbetsmiljö.

1

2

>