Mejla

Anders Westgårdh

22 DEC 2014 KOLUMNISTER

Sverigedemokraterna är inga riktiga svenskar

 Herr talman! Det är stötande att se er sitta i riksdagen och leka Gud med stroppigt självgod uppsyn.

1

2

3

4

5

...

10

>