Ann Ighe, ekonomhistoriker och redaktör för Ord & Bild