Bim Eriksson

21 MAJ 2017 LEDARE

Medelmåttiga män rensas bort med könskvotering

 BIM ERIKSSON: Ny forskningsrapport krossar myter om könskvoteringens negativa effekter.