Mejla

Maria Lindberg

28 FEB 2013 NYHETER

Giftiga hästen slaktades – och blev till mat

 Hästen var halt och fick cancerframkallande läkemedel som är farliga för människor. Då slaktades den och blev mat.