Mejla

Catharina Brändström

22 NOV 2007 NYHETER

Ordning och reda i hallen

 Förut var hallen bara en öppen yta där familjen Strömshed­Nilsson krigade om hängarna.