Mejla

Viktor Banke

14 FEB 2018 KOLUMNISTER

Var går gränsen för vad som ska få övervakas?

 Under den andra dagen av Akilovmålet i Stockholms tingsrätt var kön till entrén borta, och journalisterna något färre.