Mejla

Claes Olsson

Reporter och sociala medier-redaktör. Kandidatexamen, journalistik och multimedia, Södertörns högskola.
Jobbar mest med: tv, bild och sociala medier.

27 AUGUSTI NYHETER

Gymnasieskolans satsning: Gratis mensskydd till eleverna

 Med ett knapptryck kommer en tampong ut ur de röda automaterna. Det är en av Praktiska gymnasiet i Karlstads satsningar…

1

2

3

4

5

...

28

>