Mejla

Claes Olsson

Reporter och sociala medier-redaktör. Kandidatexamen, journalistik och multimedia, Södertörns högskola.
Jobbar mest med: tv, bild och sociala medier.