Mejla

Helle Klein

1 APR 2020 KOLUMNISTER

Coronakrisens paradox kan bli att vi kommer närmre varandra

 ”Jag vill betona att det är ett förbud”, säger socialminister Lena Hallengren med eftertryck vid presskonferensen där…