SvD Näringsliv

Inget parti vill ha skarpare amorteringskrav

 Inget politiskt parti säger i nuläget ja till det skarpare amorteringskravet.